Tarieven

Wij maken een professionele analyse van de jaarrekeningen van de onderneming(en) van uw klant. De analyse heeft als doel de haalbaarheid van de verkrijging van een financiering voor de eigen woning nauwkeurig in te schatten.

Kosten van een inkomensverklaring

Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Inkomensverklaring ondernemer

Analyse

Actualisatie / Wijzigingen

Eén wijziging binnen 1 maand

Actualisatie / Wijzingen

Meerdere wijzigingen, of eerste wijziging tussen 1 en 6 maanden, na afgifte van de eerste inkomensverklaring

Actualisatie / Wijzigingen

Na 6 maanden, na afgifte van de eerste inkomensverklaring
Eenmanszaak
€225,-
Nihil
€112,50
€225,-
V.O.F. / Maatschap / één vennootschap
€405,-
Nihil
€202,50
€405,-
Tot en met twee vennootschappen
€495,-
Nihil
€247,50
€495,-
Tot en met drie vennootschappen
€585,-
Nihil
€292,50
€585,-
Per extra vennootschap > drie vennootschappen
€75,-
Nihil
€37,50
€75,-
Beoordelingsverklaring
€40,- per entiteit
Huurinkomstenverklaring
€200,- per pand
Beoordelingsverklaring huurinkomsten
€75,- per pand

Eindconclusie

Onze analyse bevat altijd een eindconclusie. In deze eindconclusie wordt een bestendig inkomen vermeld als de ondernemingen(en) naar ons oordeel voldoende solvabel en liquide zijn of dit op korte termijn kunnen worden. Deze analyse is uw rapportage waarmee u voorziet in de (toekomstige) wensen van de meeste banken ten aanzien van de noodzakelijke dossiervorming. Ook voor uw adviesdossier is deze analyse van grote waarde.

Banken

De banken leggen steeds meer verantwoordelijkheid neer bij het intermediair voor de bepaling van de haalbaarheid van de financieringsaanvraag voor de eigen woning. Met onze analyse voorziet u dan ook in meerdere behoeften.

Kosten

De kosten van een analyse van een jaarrekening hangt af van de complexiteit van de bedrijfsstructuur. De categorieën die van toepassing zijn leest u in het bovenstaande kader

"Kosten van een inkomensverklaring"