Jaarrekeninganalyse

 
Wij maken een professionele analyse van de jaarrekeningen van de onderneming(en) van uw klant. De analyse heeft als doel de haalbaarheid van de verkrijging van een financiering voor de eigen woning nauwkeurig in te schatten.
Deze analyse bevat altijd een eindconclusie.

In deze eindconclusie wordt een bestendig inkomen vermeld als de ondernemingen(en) naar ons oordeel voldoende solvabel en liquide zijn of dit op korte termijn kunnen worden.

Deze analyse is uw rapportage waarmee u voorziet in de (toekomstige) wensen van de meeste banken ten aanzien van de noodzakelijke dossiervorming. Ook voor uw adviesdossier is deze analyse van grote waarde.

De banken leggen steeds meer verantwoordelijkheid neer bij het intermediair voor de bepaling van de haalbaarheid van de financieringsaanvraag voor de eigen woning. Met onze analyse voorziet u dan ook in meerdere behoeften.

De kosten van een analyse van een jaarrekening hangt af van de complexiteit van de bedrijfsstructuur. De volgende categorieën zijn van toepassing:

▪ Eenmanszaken / v.o.f. / maatschap
▪ Enkelvoudige vennootschappen
▪ Meervoudige bedrijfsstructuren structuren tot en met twee vennootschappen
▪ Meervoudige bedrijfsstructuren vanaf drie vennootschappen

Raadhuys behoudt zich te allen tijde het recht voor om, in voorkomende gevallen, af te wijken van de standaard prijsstructuur. Alsdan wordt u daarover vooraf geïnformeerd.